Columns

Het wordt straks FUN!!!

By 22/11/2017 No Comments

Het wordt straks FUN!!!

“ Het aantal Utrechtenaren in Amsterdam is beduidend hoger dan in de stad Utrecht.” De vorige zin heb  ik geplukt uit de dertiende uitgave van het groot woordenboek der Nederlandse taal. Pagina 3597. De zin moet inzichtelijk maken dat een Utrechtenaar niet iemand is die uit de stad Utrecht komt, maar dat het een ander woord voor homofiel is. Het staat als een paal boven water dat er meer homo’s in Amsterdam dan in Utrecht wonen dus het klopt helemaal dat de stad Amsterdam rijker bedeeld is met Utrechtenaren dan Utrecht. Hoe het zo gekomen is dat Utrechtenaar een  enigszins in onbruik geraakt scheldwoord voor homofiel werd, laat ik even voor wat is het is. Het gaat me er nu namelijk om dat menig heteroseksueel  Utrechter zichzelf Utrechtenaar noemt. Hoogstwaarschijnlijk omdat ze nooit aan bladzijde 3597 van de Dikke van Dale zijn toegekomen. Import Utrechters halen de twee begrippen aan de lopende band  door elkaar. Onlangs raakte ik in gesprek met een student die een paar jaar geleden in Utrecht kwam wonen en hij zei met een mooie Limburgse tongval:” Ik woon hier al weer vier jaar maar ik voel me nog steeds geen Utrechtenaar.” Ik geloofde hem direct omdat ik hem wel eens kussend met een leuke juffrouw op een bankje in het Wilhelminapark had zien zitten. Hij begreep trouwens niet onmiddellijk waarom ik in de lach schoot, maar toen ik hem had uitgelegd dat je niet automatisch Utrechtenaar wordt door in Utrecht te gaan wonen kon er bij hem ook een Limburgs glimlachje af. Ondertussen wordt in het Utrechtse spraakgebruik zo vaak Utrechtenaar gebruikt in plaats van het woord Utrechter dat ik vermoed dat over een jaar of tien in het woordenboek staat dat een Utrechtenaar naast homofiel ook iemand kan zijn die geen homo is maar wel in Utrecht woont. Zo gaat dat namelijk met taal; een woord kan er een extra betekenis bij krijgen. Of mensen die in Utrecht wonen zichzelf nou Utrechter of Utrechtenaar noemen zal me verder worst zijn. Mensen die in Zeist, Amersfoort  of Leusden wonen hebben niet de gewoonte om zichzelf Utrechter of –vooruit dan maar- Utrechtenaar te noemen. Ik heb niet de indruk dat behalve in de hoofdstad van de provincie er ook maar iemand de behoefte heeft  zichzelf zo te zien. In welke stad of dorp mensen in Friesland of Limburg ook wonen, ze zijn geneigd zichzelf als Fries of Limburger te beschouwen. In de provincie Utrecht speelt dat niet of nauwelijks. Ik speel in een band met Limburgse instrumentalisten en een aantal Friezen die al het sjouwwerk doen. Als die Friezen of de Limburgers onderling wat aan het bespreken zijn, begrijp ik daar vrijwel niets van. Als ik met mijn Utrechtse tongval wat tegen ze zeg  begrijpen zij wel probleemloos wat ik bedoel. De provincie Utrecht heeft niet iets wat je een eigen taal kunt noemen; een eigen tongval daar blijft het bij. Omdat onze provincie geen taalgemeenschap is, leeft volgens mij  ook het idee niet dat er iets bestaat wat je een provinciale Utrechtse identiteit kunt noemen. Nu het plan bestaat om van Flevoland, Utrecht  en Noord- Holland een nieuwe provincie te maken (FUN) doen de ambtenaren en de politici die hun brood verdienen bij de provincie Utrecht reuze hun best om duidelijk te maken dat er toch heus wel zoiets bestaat als een Utrechts provinciegevoel. Je moet toch wat als je baan op de tocht staat! Nou heeft vrijwel niemand ook maar enig helder idee wat provinciebestuurders uitspoken en de enkeling die daar wat meer inzicht in heeft is geneigd te denken dat die taken probleemloos door het rijk en de gemeenten overgenomen kunnen worden. Een provinciale kerntaak is het onderhoud van de provinciale wegen en Rijkswaterstaat zou dat er prima bij kunnen doen. En de zorg voor het milieu- een andere provinciale kerntaak – zou bij het Rijk en in de steden Amersoort ,Maarssen en De Bilt  – om er maar eens een paar te noemen-  niet in mindere handen zijn. In mijn opvatting zou je het beste alle provincies in een keer af kunnen schaffen, want dat zou honderden miljoenen aan overbodige bestuurskosten besparen. Omdat er dan wellicht een gewapende opstand zou uitbreken in Limburg en Friesland, heeft de regering – enigszins laf- gekozen om eerst maar eens drie provincies zonder heldere provinciale identiteit samen te smelten. Je moet dat als een eerste stap zien, vermoed ik. Net zoals het aantal publiek omroepen stapje voor stapje aan het verminderen is tot er over een jaar of 50 nog maar eentje over is. Dat ik over een paar jaar in de provincie FUN woon? Ik wordt er niet warm of koud van. Als ik maar gewoon Utrechter kan blijven, of Utrechtenaar als u dat liever hoort.

 

 

Tom

Tom