Columns

Hugo en de fietsers

By 22/11/2017 No Comments

Heeft de voorzitter van de fietsbond een fanclub ?

Ik heb aan het einde van 2013 alle voorspellers horen en zien voorspellen dat de crises voorbij is en dat dit jaar niemand een paraplu  meer hoeft op te steken omdat de zon altijd en voor iedereen permanent zal schijnen. Ik hoop dat het waar is! Een enkeling gooide roet in het optimisme door er op te wijzen dat een klein miljoen mensen hartstochtelijk op zoek is naar werk en dat de schulden van onze overheid zo hoog zijn dat bij een iets oplopende rente de belastingen al verhoogd moeten gaan worden om die schulden af te betalen. Mensen die zo anti- optimistisch uit de hoek komen worden in de regel azijnpissers genoemd. Misschien zijn het dat ook wel, maar aan de andere kant; de enige econoom die zeven jaar geleden correct voorspelde dat er een economische crises zat aan te komen werd ook weggezet als een complete idioot.

Over idioten gesproken. De voormalig Groen Links wethouder van Verkeer ,Hugo van der Steenhoven, die als wethouder opstapte toen de carrièretrein  richting Den Haag speciaal voor hem even in Utrecht stopte, die Hugo is nadat zijn tweede- kamer loopbaan voortijdig beëindigd werd omdat hij niet zo goed kon nadenken, goed terecht gekomen. Hij is nu directeur. Van de fietsbond. Dat is een bond met naar ik vermoed evenveel leden dan de bond voor mime- spelers. Die fietsbond heeft alleen iets wat die bond voor mime –spelers volledig ontbreekt: invloed!  Dat is vreemd als je erover nadenkt. Want stel nou dat de leden van de fietsbond uit onvrede met het een of het ander besluiten om hun macht uit te oefenen. Om dus keihard te gaan staken. Dan kunnen de bondsleden weinig meer doen dan hun fiets aan een lantaarnpaal verankeren en uit protest de auto nemen. En wie heeft daar nou last van? Behalve de leden van de fietsbond zelf? Omdat die fietsbond dus geen fietsvuist kan maken, is het een enorme  prestatie van Hugo dat zijn bond altijd advies mag geven  bij de aanleg van een fietspad; waar- dan –ook- in -Nederland. En zo’n fietspad is al gauw te breed. Of te smal. Wat er in ieder geval zowat altijd aan mankeert  is dat er naast het fietspad een weggedeelte ligt waar uitsluitend auto’s op mogen rijden. Dat laatste is namelijk in de ogen van Hugo vloeken in de verkeerskerk. Dit verdient uitleg. Hugo is de visionair die de fietsstraat omarmde toen hij verkeerswethouder van Utrecht was. En een fietsstraat is  een straat waarin, ondanks de naam, naast fietsers ook auto’s mogen rijden. Niet gescheiden van elkaar, maar volgens het beginsel van gemend zwemmen allemaal langs -en door elkaar heen. Zo’n straat heet een fietsstraat omdat  autorijders er “ te gast ” zijn. Om nu volledig te benadrukken dat auto’s ondergeschikt zijn aan fietsen, wordt elke fietsstraat zo aangelegd dat automobilisten de fietsers niet kunnen passeren. Behalve als een automobilist er niet mee zit het leven van fietsers op het spel te zetten. Hiermee is de zwakte van die fietsstraat benoemd. Een beetje automobilist blijft niet graag een kilometer lang in zijn eerste versnelling achter een fietser aan tuffen. Dus die waagt het er een keer op en gaat lekker passeren. Ik rij een paar keer per dag op de fiets over de Prins Hendriklaan, de fietsstraat die ik nemen moet om de wijk uit te kunnen. Een paar keer per dag sta ik doodsangsten uit omdat vrij veel automobilisten uit ongeduld het leven van mij of een fietsgenoot in gevaar brengen. Hugo zal nu zeggen dat de automobilisten die in een fietsstraat rijden blijkbaar heropgevoed moeten worden. Daar heeft Hugo dan gelijk in ,alleen zou het

voor de levensvreugde van fietsers zo aangenaam zijn als de fietsstraat niet zou bestaan voordat die automobilistenheropvoeding voltooid is. Zonder rijbewijs mag je tenslotte ook niet de weg op. Nu is fietsen in een fietsstraat een stuk linker dan in een gewone straat met een doodgewoon fietspad. Dit weet Hugo  natuurlijk allemaal zelf ook wel, al was het maar omdat tientallen critici  hem dat tientallen keren hebben voorgehouden, maar de gezondheid van de fietsstraatgebruiker interesseert hem blijkbaar totaal niet. Net zo min als de bedrijven die fietsstraten mogen aanleggen zich veel aan de levensverwachting van de fietsende gebruikers ervan gelegen laten liggen. Die wegenbouwers en betonboeren zijn wel allemaal lid van de Hugo van der Steenhoven fanclub. Straten waar volstrekt niks aan mankeert mogen immers voor miljoenen door ze heringericht worden!

Tom

Tom